სახიფათო ტვირთები

გზავნილი არის IATA-ს მიერ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვაზე ლიცენზირებული კომპანია, ამ სახის ტვირთის გადაზიდვა რეგულირდება IATA სახიფათო ტვირთის საბჭოს მიერ და იგი სავალდებულოა ყველა IATA წევრი ავიაკომპანიისთვის.

სახიფათო ტვირთს განეკუთვნება საქონელი, რომელსაც შეესაბამება ქვემოთ ჩამოთვილილი ცხრა კრიტერიუმიდან ერთი ან მეტი:

 • კლასი 1 - ფეთქებადი ნივთიერებები
 • კლასი 2 - აირები, რომლებიც ტემპერატურის ან წნევის ზემოქმედების გამო სახიფათოა
 • კლასი 3 - აალებადი სითხეები, (მაგალითად საღებავები, ლაქები ა.შ.
 • კლასი 4 - აალებადი მყარი ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან შეხებით გამოყოფენ გაზს
 • კლასი 5 - მაოქსიდიდიზირებელი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები
 • კლასი 6 - ტოქსიკური და ინფექციური ნივთიერებების
 • კლასი 7 - რადიო აქტიური ნივთიერებები
 • კლასი 8 - კოროზიული ნივთიერებები
 • კლასი 9 - სხვადასხვა სახიფათო ტვირთი:
 • აზბესტი
 • მყარი ნახშირორჟანგი (მშრალი ყინული)
 • სამომხმარებლო სასაქონლო
 • ქიმიური და პირველადი დახმარების კომპლექტები
 • გასაბერი სამაშველო მოწყობილობები
 • შიდა წვის ძრავები
 • მანქანები (აალებადი გაზი მკვებავი), მანქანები (აალებადი თხევადი მკვებავი)
 • პოლიმერული მარცვლები
 • ბატარეის მკვებავი აღჭურვილობა ან მანქანები

აღნიშნული სახის ტვირთის გასაგზავნად საჭიროა სპეციალური დოკუმენტაციის მომზადება და განსაკუთრებული სახის შეფუთვა. აღნიშნული სამუშაოს გამო რეგულარულ ტარიფს დაემატება დოკუმენტაციის და გადამზიდავი ავიაკომპანიის სახიფათო ტვირთის მოსაკრებელი.