აკრძალული ნივთები

ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი, ე.წ. "ბიო", არომატიზატორი. ასეთი სახის ამანათის გამოგზავნის შემთხვევაში პროდუქცია განადგურდება და გზავნილის ადმინისტრაცია არ აანაზღურებს საფასურს.

ცოცხალი ცხოველები, თევზები, ფრინველები, მღრღნელები და მათი ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, და ა.შ.

რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის.