ლიცენზიები

IATA-ს სახიფათო ტვირთების რეგულაციაა არის სახლემძღვანელო საერთაშორისო სამოქალაქო აივიაციის ორგანიზაციისთვის (ICAO). ეს არის ტექნიკური ლიცენზია, თუ როგორ უნდა მომზადზეს ამ კატეგორიის ტვირთის უსაფრთხოდ და ეფექტურად გასაგზავნად.

 

ტრანსპორტის უსაფრთხოების დეპარტამენტი დაარსდა 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ და ეს დეპარტამენტი არის პასუხისმგებელი ამრიკის სატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხოებაზე